Support Telefon: +46 (0) 470 317 90 - Epost: support.lon@bluegarden.se
Tillbaka

Hur lägger man in särskild inkomstskatt (sink) på en medarbetare?

En medarbetare som arbetar i Sverige men är bosatt utomlands ska efter beslut från Skatteverket få betala Särskild inkomstskatt med 20% (sink) istället för den vanliga inkomstskatten. Hur lägger man in detta på medarbetaren?

Välj Grunduppgifter - Medarbetare. Klicka på medarbetaren och välj sedan fliken Skatt.

I fältet Skattekod finns valet Sinkskatt utl medborgare:

När denna kod är vald kommer 20% skatt att beräknas på all skattegrundnande lön och förmåner. Om en annan procentsats ska användas kan denna anges i fältet Procentskatt. Om sinkskatt ska dras inom ett visst datumintervall kan datum för detta anges i fälten Från och med samt Till och med. På löner utanför detta datumintervall kommer vanlig tabellskatt att dras.

För medarbetare med Sinkskatt kommer arbetsgivaravgifter beräknas och redovisas på arbetsgivardeklarationen i ordinarie rutor. Skattegrundande belopp och avdragen skatt redovisas i ruta 81 resp. 82.


Även om medarbetaren bor utomlands anses denne skattemässigt bo i Sverige om vistelsen här varar mer än 6 månader i följd. Då gäller de vanliga reglerna för statlig och kommunal inkomsskatt och vanlig skatt ska dras. Då måste Skattekod manuellt ändras tillbaka till Prelskatt enligt tabell för att skatt ska börja dras enligt tabell istället för Sinkskatt.

Ansökan om särskild inkomstskatt görs årsvis hos Skatteverket av medarbetaren eller arbetsgivaren.